Tanımı:

Broker, sigorta piyasasını sigortalı adına araştıran ve birçok sigorta şirketi ve sigorta türü arasında sigortalı için en uygun seçimi bulan ve sigortalısını yönlendiren sigorta aracısıdır. Bir başka deyişle sigorta brokeri; sigortalı adına hareket eden, sigortalının vekili olan, onun risk yönetimi danışmanı ve sigorta aracısı olan bir kurumdur. Sigorta Brokeri kurumların danışmanlığını yapar, kurumları temsil eder ve sigorta şirketlerinin değil sigortalının temsilcisidir.

Acente ve sigorta şirketlerinin amacı, temsil ettikleri şirketlerin ürünlerini pazarlamak ve satmaktır. Hukuki yapısı itibariyle sigorta brokeri, sigorta şirketinin değil sigortalının temsilcisi olarak bağımsız ve yansızdırlar. Bu görevi yerine getirebilmek için sigorta brokerlik şirketi, dünyadaki diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, idari, otomasyon, eğitilmiş personel kadrosu, gelişmiş teknik ve teknolojik altyapı gibi belirli nitelikler ve finansal güce sahip olmak durumundadırlar. Sigorta Brokerliği faaliyeti için Hazineden özel ruhsatla yetkilendirilen sigorta brokerlerinin profesyonel çalışması, iş bilgisi ve itibarı bağımsız bir sigorta danışmanı için gereken seviyede olmalıdır.

 

Brokerlik Kurumunu Diğer Sigorta Aracılarından Ayıran Özellikler:

Kanuni statüsü gereği tüm sigorta şirketleri ile çalışabilir ancak bağımsız konumdadır.

Sigorta şirketinin değil müşterinin temsilcisidir. Bu nedenle sigortalı adına uygun sigorta programını tarafsız olarak belirler ve uygulamada ortaya çıkan problemlerde sigortalı hakkını sigorta şirketine karşı koruyarak çözer.

Temsil etmekte olduğu sigorta şirketi ürünü ile kısıtlı olmayıp tamamen müşteriye özel sigorta programı hazırlayıp, bunların sigorta şirketi tarafından yürütülmesini sağlar.

Kategoriler