Kasko Sigortası

Kasko aracınızı kaza, yanma, çalınmaya teşebbüs edilme, çalınma vb. durumlarda oluşabilecek zararları güvence altına alan bir tür sigortadır. Kasko yaptırarak, aracınızda oluşabilecek hasarların maliyetlerini kasko yaptırılan sigorta şirketine devretmiş olursunuz.

Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası” ya da genel bilenen adıyla “Trafik Sigortası”, motorlu araç sahibinin zorunlu olarak yaptırması gereken sigorta türüdür. Motorlu bir taşıtın kusurlu olarak üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılar. Tazminat ile maddi zararların yanı sıra, kazaya ilişkin tedavi giderleri ve zarar gören kişilerin sakat kalması veya hayatını kaybetmesi halinde kazada zarar gören kişinin ailesine ödeme yapar. Bu tazminat kazada yaşamını kaybeden veya sakat kalan kişinin yaşına, gelirine göre değişiklik gösterir.

  • Fatura
  • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri gönderilmelidir.

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası

Aracın kullanılmasından kaynaklanan ve aracın işletenine yüklenecek hukuki sorumluluğun, Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası limitlerinin üzerinde kalan kısmı için poliçede belirlenen limitlere kadar temin eder.

Yeşil Kart Sigortası

Yeşil kart sigortası olarak bilinen, uluslararası motorlu taşıt sigortaları Türkiye dahil 45 ülkeyi kapsamaktadır. Motorlu aracınızla yapacağımız kendi ülke sınırları dışındaki tüm seyahatlerimizde zorunlu olarak yapılmalıdır.

Ferdi Kaza Sigortası

Poliçe süresi içinde, sigortalının ani ve harici bir olayın etkisi ile iradesi dışında ölmesi veya bedensel bir sakatlıkla karşılaşılması sonucunu doğuracak risklere karşı poliçede belirtilen limitlere kadar güvence sağlar. Bu sigorta koruması Türkiye sınırları dışında da geçerlidir.

Sağlık Sigortası

Sigortalanan kişinin hastalıklar ve kazalar sonucu oluşacak sağlık giderlerinin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel planlardır.

Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sigortası, yurt dışı tatilleriniz de ya da seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık problemlerini teminat altına alır.

Dask

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortası’na dair Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğine haiz, kar amacı gütmeyen ve sigortacılıkta “sigorta havuzu” adı verilen yapı esas alınarak düzenlenmiş bir kurumdur.

Konut Sigortası

Hemen hemen insanların hepsi gelecekte daha rahat bir yaşam yaşamak ve kiradan kurtulmak adına ev sahibi olmak istemektedir. Bu hedefe ulaşmak için kazandıkları paraların büyük bir bölümünü yatırım amaçlı bir köşeye ayırmakta ya da kredi ödemeleri yapmaktadırlar. Bunca emekle biriktirilen ya da krediye ödenen paralar karşılığında alınacak olan konutun yaşanacak olası doğal afetler, hırsızlık,terör gibi durumlarla yok olmasını elbette kimse istemez. İşte bunlar düşünüldüğünde ortaya sigorta konusu çıkmaktadır.

Kategoriler